ABC Pacjenta: Bezpłatne leki dla Seniorów – czy zawsze ?
2017-07-21
Polecane

ABC Pacjenta: Bezpłatne leki dla Seniorów – czy zawsze ?

 

Od września ubiegłego roku obowiązują przepisy, które umożliwiają bezpłatny dostęp do niektórych leków refundowanych osobom, które ukończyły 75 rok życia. Umożliwiła to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a liczbę Seniorów, którzy potencjalnie skorzystają z tego rozwiązania oszacowano na blisko 3 mln osób. 

Mimo że projekt bezpłatnych leków dla Seniorów skierowany jest do wszystkich Pacjentów, którzy ukończyli 75 rok życia warto wiedzieć, że nie każdy z nich otrzyma w aptece medykamenty za darmo. Wiąże się to z kilkoma ważnymi zasadami wprowadzonego programu, o których wiele osób nie wie, dlatego zebraliśmy dla Państwa podstawowe informacje dotyczące programu bezpłatnego dostępu do leków dla Seniorów.    


Dla kogo bezpłatne leki?

Projektem objęte są wszystkie osoby które w dniu wystawiania recepty lekarskiej na leki ukończyły już 75 rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany na podstawie numeru PESEL wpisanego przez lekarza lub pielęgniarkę na recepcie (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Warto o tym pamiętać, ponieważ w aptece spotykamy się czasem z sytuacją, gdy recepty z symbolem „S”, oznaczającym Seniora, któremu przysługują leki bezpłatne są wystawiane osobom, które nie ukończyły jeszcze 75 lat i wówczas nie jest możliwe wydanie takim Pacjentom leków bezpłatnie.  


Które leki są bezpłatne?
Są Pacjenci, którzy na wprowadzeniu listy leków bezpłatnych dla Seniorów skorzystali i dzięki temu rozwiązaniu oszczędzają kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych miesięcznie, są i tacy, którzy nie mają żadnego darmowego leku, lub co najwyżej jeden czy dwa, mimo iż spełniają kryterium wieku. Budzi to często duże emocje w aptece. Trzeba wiedzieć, że zgodnie z przepisami za darmo Seniorom przysługują wyłącznie niektóre leki na receptę i co ważne – muszą się one znajdować na liście refundacyjnej w specjalnym wykazie leków przysługujących bezpłatnie Seniorom (wykaz D obwieszczenia refundacyjnego). Oznacza to, iż bezpłatnie nie przysługują Seniorom ani leki na receptę pełnopłatne (nierefundowane), ani leki dostępne bez recepty czy suplementy diety, nawet jeśli lekarz przepisze je na recepcie. Są one wykluczone z możliwości bezpłatnego wydania z apteki. Bezpłatnie nie przysługują również paski diagnostyczne do pomiaru poziomu cukru, czy leki recepturowe.   Warto więc zapamiętać, że bezpłatnie Seniorowi mogą być wydane wyłącznie leki refundowane, ale uwaga - nie wszystkie! Co 2 miesiące, począwszy od 1 stycznia każdego roku, ukazuje się Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zawierające spis wszystkich produktów refundowanych w Polsce i zawiera ono grubo ponad 4 tysiące preparatów wydawanych z refundacją. Seniorom bezpłatnie przysługuje tylko część z nich, czyli niecałe 1200 pozycji. Są one szczegółowo wymienione w części D na końcu obwieszczenia refundacyjnego. Aktualny wykaz ukazał się 1 marca 2017 r i w części D zawiera 1167 pozycji, w sumie to 76 substancji czynnych stosowanych w terapii różnych chorób, występujących w starszym wieku m. in. nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, choroby zakrzepowo-zatorowej, udaru mózgu, astmy, choroby obturacyjnej płuc, osteoporozy, depresji, cukrzycy, demencji, choroby Parkinsona czy miażdżycy.  


Sumując, trzy podstawowe warunki otrzymania bezpłatnego leku w aptece, to: skończone 75 lat, posiadanie recepty lekarskiej z wpisanym symbolem „S” w polu „uprawnienia dodatkowe” oraz obecność leków wypisanych na recepcie na wykazie leków refundowanych przysługujących bezpłatnie Seniorom. Pełną i aktualną listę leków przysługujących Seniorom bezpłatnie można znaleźć pod adresem internetowym ministerstwa zdrowia http://75plus.mz.gov.pl/  

Wskazania… czyli jednak nie zawsze za darmo
Zdarzają się sytuacje, iż mimo spełnienia wszystkich trzech warunków otrzymania bezpłatnego leku (odpowiedni wiek, recepta z symbolem „S” oraz lek obecny na liście refundacyjnej w wykazie D) lekarz nie może wypisać konkretnego leku z refundacją, ponieważ należy się on Pacjentowi bezpłatnie tylko w ściśle określonych wskazaniach umieszczonych w Charakterystyce Produktu Leczniczego, czyli mówiąc prościej dany lek można przepisać bezpłatnie tylko w konkretnej chorobie, mimo że pomaga on również w innych schorzeniach. Bardzo często dotyczy to np. leków przeciwzakrzepowych - w jednej chorobie należą się one Pacjentowi nieodpłatnie, w innej są częściowo refundowane (czyli pacjent płaci tylko część kwoty), a w jeszcze innej Pacjent musi zapłacić pełną cenę leku. Dodatkowo w przypadku leków przeciwzakrzepowych często zdarza się, że w jednej chorobie Pacjent może otrzymywać lek bezpłatnie tylko przez 30 dni, a w innej aż cały rok. Bardzo trudno wytłumaczyć te zawiłości refundacyjne osobie w starszym wieku, stąd liczne nieporozumienia, zarówno w gabinetach lekarskich, jak i przy aptecznym okienku. Szczególnie, gdy okazuje się, że sąsiad, czy sąsiadka w tym samym wieku i „chora na to samo” przyjmuje ten sam lek i otrzymuje go za darmo. Wynika to jednak nie z braku dobrej woli lekarza, czy farmaceuty, ale z przepisów i systemu refundacji leków w Polsce. Dlatego trzeba pamiętać, że jeśli na recepcie, na której znajduje się uprawnienie „S” lekarz wpisze przy danym leku z wykazu leków bezpłatnych dla Seniorów odpłatność 100% lub symbol „X” świadczy to o tym, iż lek został zaordynowany Pacjentowi poza wskazaniami refundacyjnymi i dla aptekarza jest to informacja, iż należy wydać go pełnopłatnie, a nie za darmo.  


Do kogo po receptę?
Nie każdy może wystawić receptę na bezpłatne leki dla Seniora. Darmowe leki mogą przepisywać jedynie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (w ramach swoich uprawnień zawodowych). Receptę na darmowe leki dla Seniora może również wystawić lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu, wypisujący recepty dla siebie albo swojej rodziny. Recept na bezpłatne leki nie może wystawić więc lekarz specjalista, felczer, ani dentysta. Prawa do wystawiania recept dla Seniorów nie przyznano lekarzom przyjmującym w prywatnych gabinetach i na szpitalnych oddziałach, specjalistom ani lekarzom zatrudnionym w poradniach rodzinnych, ale nie będących lekarzem POZ. Nie można ich także wypisywać w ramach opieki nocnej i świątecznej.   Jeżeli lekarz specjalista, który prowadzi Pacjenta od dłuższego czasu uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane bezpłatnie tylko przez lekarza POZ,  to przekazuje takiemu lekarzowi pisemną informację na temat zalecanego leczenia i wówczas lekarz POZ może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie.  

Leki dla Seniorów przepisywane są na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy tylko, że uprawnieni lekarz lub pielęgniarka wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbol „S” oznaczający Seniora. Ważne by pamiętać, że farmaceuta w aptece nie ma prawa poprawiania, czy dopisywania tego symbolu na recepcie. Jeśli lekarz lub pielęgniarka nie umieści symbolu „S” na recepcie, będzie ona traktowana w aptece jako zwykła recepta zniżkowa i mimo ukończenia 75 roku życia Pacjent zapłaci za leki jak każda inna osoba ubezpieczona. Jeśli Pacjent będzie chciał uzyskać leki bezpłatnie konieczny będzie powrót do osoby wystawiającej receptę celem jej poprawienia. Na jednej recepcie może być przepisanych maksymalnie 5 leków (z wyłączeniem leków psychotropowych i odurzających) i mogą to być zarówno leki przysługujące bezpłatnie dla Seniora, jak i leki zniżkowe i pełnopłatne. Farmaceuta realizując receptę sprawdza po kolei, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a które nie, a następnie wydaje te leki pacjentowi za darmo lub naliczając odpowiednią odpłatność wynikającą z innych przepisów.  


Warto również pamiętać, że przepisy dotyczące bezpłatnego dostępu do leków dla osób po 75 roku życia obowiązują wszystkie apteki w Polsce, tak więc w każdej aptece otrzymają Państwo leki za darmo, o ile recepta zostanie wystawiona prawidłowo, a lek będzie znajdował się w wykazie leków bezpłatnych dla Seniorów i wypisany zostanie z refundacją.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel